TRƯỜNG MẦM NON VĨNH LỘC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Thứ sáu - 13/03/2015 20:39
Trong giai đoạn vừa qua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua" trường Mầm Non Vĩnh Lộc được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND - UBND, Phòng GD - ĐT Can Lộc, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành, các cấp lãnh đạo các địa phương và nhân dân trong xã; sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ quản lý, các cô giáo và cán bộ nhân viên, trường Mầm Non Vĩnh Lộc đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị dạy và học theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ huyện thứ XXV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Xã Vĩnh Lộc đã có những bước tiến vững chắc và đạt được kết quả cao về chất lượng, hiệu quả giáo dục, kết quả to lớn đó thuộc về Đảng bộ và nhân dân địa phương và trong đó có phần không nhỏ của phong trào Thi đua hai tốt và các phong trào Thi đua yêu nước của các trường học trên địa bàn xã. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua nhằm đánh giá những thành tích đã đạt được, biểu dương tập thể và hơn 7 gương mặt điển hình tiên tiến trong giai đoạn từ 2010 - 2015.

Trong giai đoạn vừa qua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước yêu nước thì phải  thi đua" trường Mầm Non Vĩnh Lộc được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND - UBND, Phòng GD - ĐT Can Lộc, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành, các cấp lãnh đạo các địa phương và nhân dân trong xã; sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ quản lý, các  cô giáo và cán bộ nhân viên, trường Mầm Non Vĩnh Lộc đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị dạy và học theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đảng bộ huyện thứ XXV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
          Xã Vĩnh Lộc đã có những bước tiến vững chắc và đạt được kết quả cao về chất lượng, hiệu quả giáo dục, kết quả to lớn đó thuộc về Đảng bộ và nhân dân địa phương và trong  đó có phần không nhỏ của phong trào Thi đua hai tốt và các phong trào Thi đua yêu nước của các trường học trên địa bàn xã. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua nhằm đánh giá những thành tích đã đạt được, biểu dương tập thể và hơn 7 gương mặt  điển hình tiên tiến trong giai đoạn từ 2010 - 2015.                                    Chủ tịch UBND xã đang phát biểu chỉ đạo hội nghị


Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn