HỘI NGHỊ CHI BỘ MẦM NON - Y TẾ NĂM HỌC 2016-2017

Thứ sáu - 26/08/2016 16:54
Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế". Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà tĩnh số 05/2011/NQ-TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 05/NQ-HU ngày 17/08/2011 của BTV Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp GD&ĐT nguồn nhân lực những năm tiếp theo. tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đẩy mạnh các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Cô hương đọc diễn văn khai mạc hội nghị

Cô hương đọc diễn văn khai mạc hội nghị

Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế". Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà tĩnh số 05/2011/NQ-TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 05/NQ-HU ngày 17/08/2011 của BTV Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp GD&ĐT nguồn nhân lực những năm tiếp theo. tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đẩy mạnh các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


               Đại biểu về dự hội nghị phát biểu ý kiến   


Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung đổi mới căn bản và toàn diện GD-DT nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tập trung củng cố vững chắc chất lượng phổ cấp giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất xây dựng trường Mầm non  đạt chuẩn Quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông than thôn mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, phấn đấu đạt " Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu", 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: Tin nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn