Phân công, phân nhiệm đầu năm

Thứ năm - 08/09/2016 10:54
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN VĨNH LỘC

       Số        /KHMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                                             Vĩnh Lôc,  ngày       tháng  8  năm 2016
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHO  CBGV, NV
NĂM HỌC 2016 – 2017.
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO GHI CHÚ
 
1
 
 
Nguyễn Thị Minh
 
 
Hiệu trưởng - BT
Quản lý chung, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường, tham mưu XDCSVC, quản lý tài chính, tài sản; quản lý giáo viên, quản lý trẻ, chịu trách nhiệm về chăm sóc nuôi dưỡng nhà trường trong năm hoc, chỉ đạo công tác viết SKKN.
- Thành lập tổ văn phòng và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ phó.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển
- Khen thưởng, thi hành kỹ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
Trần Thị Hương
 
 
 
Phó HT
 - Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn mẫu giáo,  nhà trẻ, bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp. Phụ trách ăn bán trú, phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, phụ trách phần mềm KĐCL, chỉ đạo y tế trong công tác cân đo. Quản lý trang wep của trường.
 
 
 
 
 
3  
 
Nguyễn Thị Hằng
 
GVMG - TTCMMG
Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo. Đội trưởng đội văn nghệ của cô và trẻ, chịu trách nhiệm chính về chuyên môn MG và các hoạt động văn nghệ cô và cháu.
Chủ nhiệm lớp MG  5 B tuổi.
 
4 Nguyễn Thị Thảo GVMG Dạy lớp 5 tuổi B, thủ quỹ nhà trường.  
5 Nguyễn Thị Thu Hiền GVMG - CTCĐ Dạy chính lớp 5 tuổi , Chủ tịch công đoàn, chịu trách nhiệm về các hoạt động của công đoàn, về công tác làm vườn trường,  phụ trách phần mềm SMAT.   
6 Nguyễn Thị Hồng GVMG Dạy lớp MG 4 tuổi B, Chi hội  trưởng chi hội phụ nữ, chịu trách nhiệm chính về công  tác phân công  tưới cây  trong nhà trường. Phân công đóng mở cổng.  
7 Nguyễn Thị Định GVMG Dạy lớp MG 4 tuổi. Phụ trách dọn dẹp phòng âm nhạc, phòng kho.  
8 Bùi Thị Hoa GVMG Dạy lớp MG 4T A Tuổi . Chịu trách nhiệm thu quỹ bán trú  
9 Phan Thị Anh GVMG Dạy MG 3T B, chịu trách nhiệm chính về bơm nước, hệ thống nước trong nhà trường. Cắt tĩa cây cảnh.  
10 Bùi Thị Mỹ Hạnh GVMG Dạy lớp 3 tuổi A, Trưởng ban thanh tra nhân dân, điều hành chính công tác quét dọn vườn trường. Dãy nhà vệ sinh mẫu giáo.  
11 Phan Thị Doan GVMG Đứng lớp 3 tuổi A và chịu trách nhiệm các loại hồ sơ sổ sách cùng đồng chí trong lớp. chịu trách nhiệm nhắc nhở vệ sinh phía sau các phòng học.  
12 Lê Thị Thùy GVNT- TTCMNT Tổ trưởng tổ CM nhà trẻ, chịu trách nhiệm chính về chuyên môn nhà trẻ, chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36T, phụ  trách công tác văn nghệ, thể thao trong nhà trường. Thư ký hội đồng trường.  
13 Lâm Thị Huyền GVNT Phụ  nhóm trẻ 25-36 T, Phụ trách quét dọn khu vực vườn phía nhà trẻ  
 
 
14 Trần Thị Hằng GVNT Chủ nhiệm NT 18-24 T, chịu trách nhiệm làm các hồ sơ sổ sách của nhóm lớp, phụ trách công tác vệ sinh của 2 nhóm trẻ.  
 
 
 
 
15 Nguyễn Thị Thúy Hà GVNT
BT đoàn TN
Phụ nhóm trẻ 18-24T, BT chi đoàn TN điều hành mọi hoạt động của đoàn TN, chịu trách nhiệm chính về cờ, băng rôn khẩu hiệu trong nhà trường,  
16 Phan Thị Tú Anh GVNT Chịu trách nhiệm về 1 số hồ sơ sổ sách của lớp mình phụ trách.  
17 Trần Thị Vĩnh giáo viên Phụ lớp 4 tuổi, chịu trách nhiệm các loại sổ sách trong lớp với đồng chí trong lớp. cùng , mở nhạc thể dục sáng cho cháu.  
 
 
 
 
 
 
18
 
 
Phạm Thị Liên
 
 
Kế toán
Tổ trưởng chuyên môn văn phòng. Quản lý công tác thu chi, hồ sơ tài chính, hồ sơ bán trú, chịu trách nhiệm chính về công tác văn thư, có trách nhiệm nhận nhiệm vụ khi được HT phân công.  
19  
 
 
 
Dương Thi Dung
 
 
 
 
Y tế
Chịu trách nhiệm chính về công tác CSSK của trẻ, QL tủ thuốc nhà trường, hồ sơ y tế, chịu trách nhiệm chính trong công tác giám sát chế độ ăn hàng ngày của trẻ. Điều hành công tác vệ sinh MT.  
20  
Nguyễn Thị Quyên
 
Nuôi dưỡng
Bếp trưởng, điều hành mọi hoạt động của nhà bếp, chế biến các món ăn cho trẻ, chịu trách nhiệm thu, xuất gạo của trẻ, kho quỹ nhà bếp. Chịu trách nhiệm về công trình vệ sinh giáo viên.  
21  
Phan Thị Mai
 
Nuôi dưỡng
Chị trách nhiệm mua thực phảm, điều hành mọi hoạt động của nhà bếp, chế biến các món ăn cho trẻ. Dọn dẹp văn phòng và phòng hiệu trưởng, Làm tốt công tác vệ sinh nhà bếp  
22  
Nguyễn Thị Phương
 
Nuôi dưỡng
Làm những việc bếp trưởng giao phó, điều hành mọi hoạt động của nhà bếp, chế biến các món ăn cho trẻ... Làm hồ sơ bán trú, hồ sơ nhà bếp.  
23 Trần Thị Hồng Vân Nuôi dưỡng Chịu trách nhiệm quản lý các đồ dùng bán trú, làm mọi việc theo sự sắp xếp của trưởng bếp.  
 
                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Minh

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: Tin nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn