Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
móc treo
Tên / Số / ký hiệu : Kế hoạch
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 4/2018

Ngày ban hành 02/04/2018
Loại văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hương
Xem : 563 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN CAN LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN VĨNH LỘC                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
       
   
 

Số      /Tr-MN                                                Vĩnh Lộc, ngày 2 tháng 04 năm 2018                
 
 KẾ HOẠCH HỌP THÁNG 4/ 2018
I.                  Đánh giá kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 3:
*Ưu điểm:
1.Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học. Tổ chức cân đo, lên biểu đồ đánh giá sức khỏe lần 3 cho 199 đạt tỷ lệ 100% .
Kết quả : Số trẻ cân nặng BT: 186 tỷ lệ 93.5 %
                   Trẻ SDD độ 1: 13 tỷ lệ 6.5 %
                   Trẻ SDD độ  2: 0
                     Số trẻ có chiều cao PTBT : 185 tỷ lệ 95 %
                    Trẻ thấp còi độ 1: 14 tỷ lệ 7 % ,Trẻ thấp còi độ 2: 0
Tổng số trẻ 5 tuổi được cân đo 61/61 tỷ lệ %
                      Trẻ 5 tuổi PTBT:57 tỷ lệ 93,4 %
                     Trẻ 5 tuổi SDD độ 1: 4 tỷ lệ 6.6 %
                   Trẻ 5 SDD độ 2: 0
                     Số trẻ 5 tuổi có chiều cao PTBT 57 tỷ lệ 93,4 %
                    Trẻ thấp còi độ 1: 4 tỷ lệ 6,6 % Trẻ thấp còi độ 2: 0
2.Tiếp tục thăm lớp dự giờ đột xuất chất lượng dạy học của từng GV. Về công tác CSGD trẻ, kỷ năng của trẻ thông qua các hoạt động. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp. Đầu tháng  3 đã huy động được thêm 4  cháu nhà trẻ ra lớp nâng tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp lên 30,6  % .Tiếp tục duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các độ tuổi.
3.Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên: Kiểm tra toàn diện 1 GV, KT chuyên đề 1 GV: thăm lớp dự giờ giáo viên mới 2 tiết.
4 .Tích cực tham mưu  huy động  nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 phòng học đạt chuẩn
5.  GV tham gia  hội thi GVG cấp huyện và tham gia giao lưu đồ dùng đồ chơi . nhà trường đã động viên vật chất và tinh thần để các đồng chí có tinh thần dự thi tốt. 2 đ/c tham gia cả 2 đều đạt giải: 1 giải nhì, 1 giải KK. Đồ dùng đồ chơi xếp thứ 6/23 trường.
6. Tăng cường công tác, kiểm tra, kiểm định chất lượng, công tác công khai giáo dục, công tác bán trú đảm bảo VSATTP. Các đồng chí nhân viên nuôi dưỡng đã chịu khó hay đổi món ăn phù hợp theo mà và phù hợp với địa phương nhưng vẫn đảm bao được dinh dưỡng cho trẻ.
      7. Thực hiện tốt công tác quản lý CC, VC, quy chế dân chủ, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ trường học.  
      8. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị giáo dục, đảm bảo lương, BHXH cho CB, GV, NV toàn trường.  
      9, Tổ chức giao lưu gặp mặt tọa đàm  nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào tối 7/3
      10. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá cho trẻ tiếp tục xây dựng môi trường GD lấy trẻ LàmTT.   
     11. Chỉ đạo  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  tham gia cùng  với đoàn xã thực hiện tháng thanh niên 2018 và giao lưu văn nghệ “ Tiển Anh lên đường nhập ngủ” thành công tốt đẹp.và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26-3.
+ Hạn chế
-         Chưa tổ chức được chuyên đề cấp trường
-         Một số lớp nề nếp, kỷ năng còn hạn chế cần phải tiếp tục tăng cường
-         Một số giáo viên thực hiện chưa nghiêm túc giờ giấc đến trường chưa tập trung rèn nề nếp kỷ năng của lớp mình, thực hiện giờ ăn trưa, ăn chiều chưa đảm bảo thời gian.
-         Công tác đóng nộp một vài lớp vẫn còn chậm.
-         Công tác vệ sinh của các lớp phía sau chưa sạch sẻ, Các lớp tự huy động phụ huynh của lớp mình lao động khu vực phía sau.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2018
Chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, toàn trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, dạy trẻ các kỷ năng, và tiếp tục chú trọng trẻ 5 tuổi theo các lĩnh vức phát triển .
2. Tiếp tục tham  mưu tập trung huy động nhiều nguồn lực, các chương trình dự án triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSVC, cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp.
3. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng dạy và học, kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ BDTX để làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm.
4. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng thiết thực, tập trung cho nâng cao năng lực dạy học, Công đoàn, đoàn thanh niên nghiên cứu công văn về nội dung Học tập và làm theo Bác qua địa chỉ trực tuyến.   
5 .  Hoàn thành đánh giá SKKN cấp trường, dự xét cấp huyện. Hoàn thành sản phẩm dự thi  xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nộp về phòng.
6. Tăng cường công tác kiểm tra các họa động của giáo viên, KT chuyên đề,KT toàn diện GV. Hoàn Thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ, các loại biên bản KT. Chuẩn bị tốt các điều kiện, hồ sơ để đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT.
7. Tập trung hoàn thành  công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, thu thập minh chứng cho năm học 2017- 2018.
8. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, ngày Quốc tế Lao động 1/5, chú trọng các hoạt động nhân đạo từ thiện, hành động vì người nghèo.
Lịch công tác cụ thể:
02/4 Hoàn thành sản phẩm dự thi ( Hiền, Thùy)
03/4   Nộp sản phẩm dự thi Xây dựng và sử dụng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, Họp chi bộ. Họp hội đồng GV
04/4 Kiểm tra kỷ năng của một số nhóm. Lớp
05-06/4 Công đoàn, đoàn thanh niên đăng ký địa chỉ học trực tuyến về nội dung học tập và làm theo Bác
06 /4  Kiểm tra hồ sơ BDTX giáo viên ( Đ/c Hương, Hiền)
10 /4 Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên ( Ban Kiểm tra)Ng Hằng, Định.
11 - 13/4 Tổ chức chuyên đề cấp trường - Tiếp tục kiểm tra các lớp còn lại.
9-13 Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn Kiểm tra chuyên ngành các trường MN,  Hoàn Thành SKKN cấp trường
16 – 20/4  Hoàn thành đề án  tham mưu xây dựng CSVC
20/4 Nộp SKKN dự xét cấp huyện về phòng, nộp báo cáo tháng 3, nộp tiêu chí đánh giá xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.
23/4 Kiểm tra công tác trang trí các  nhóm lớp, chấm điểm thi đua.
25/4 Nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương
27/4 Thi Sáng tạo TTNNĐ năm 2018
28/4 Họp Hiệu trưởng triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2018
30/4 Nghỉ ngày chiến thắng 30/4
  Lưu ý : Từ ngày 04- 28/4  mỗi GV sẻ dự giờ đột xuất 1 tiết (miển cho 2 đ/c tham gia GV giỏi huyện)
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, yêu cầu  các đồng chí CBGV,NV thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
 
Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG
- CM phòng;CBGV,NV;
- Lưu VT.
 
                                                                                   Nguyễn Thị Hương